The Guest House

Inn

This being human is a guest house. Every morning a new arrival.

A joy, a depression, a meanness, some momentary awareness comes as an unexpected visitor.

Welcome and entertain them all! Even if they’re a crowd of sorrows, who violently sweep your house empty of its furniture.

Still, treat each guest honorably. He may be clearing you out for some new delight.

The dark thought, the shame, the malice, meet them at the door laughing, and invite them in.

Be grateful for whoever comes, because each has been sent, as a guide from beyond.

Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī
Persian poet (1207-1273)

Illustration: Pixabay.com – klickblick

svensk_flagga   Denna dikt på svenska

Värdshuset

Inn

Detta att vara människa är som ett värdshus. Varje morgon en ny ankomst.

En glädje, en depression, en snålhet, ett ögonblick av medvetenhet anländer som en oväntad gäst.

Välkomna och underhåll dem alla! Även om det är en skara sorger, som våldsamt sveper genom huset och tömmer det på möbler.

Behandla ändå varje gäst med respekt. Han kanske rensar dig för någon ny glädje.

Den mörka tanken, skammen, elakheten, möt dem alla vid dörren, skrattande, och bjud dem att stiga på.

Var tacksam för vem som än kommer för var och en har skickats dig som en guide från bortom.

Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī

Persisk poet (1207-1273)
Översättning till svenska: Viryabodhi

Illustration: Pixabay.com – klickblick

united-kingdom-flag-1-   This poem in English

It’s the journey that gives the effort its worth

campfire2

Even if we like to believe that what we have achieved is the result of earlier set goals that we have consistently been struggling to achieve, life is often rather the result of a series of random events. At least that’s how it’s been for me. Nevertheless, success in life can be facilitated if you know what you want to achieve and if you then formulate this as personal goals. When you then look at the goals, make them as vivid as you can in your inner mind.

Continue reading “It’s the journey that gives the effort its worth”

Det är vägen som är mödan värd

campfire2

Även om vi i efterhand gärna vill tro att det vi uppnått är resultat av tidigt uppsatta mål som vi sedan ihärdigt kämpat för att uppnå, så är livet oftast mer ett resultat av en serie slumpmässiga händelser. Så har det i alla fall varit för mig. Trots detta så kan framgång i livet underlättas om man vet vad man vill uppnå och för sig själv formulerar detta som personliga mål.

Continue reading “Det är vägen som är mödan värd”

To walk in beauty

Navajo land
Courtesy: Kevin Red Star

There is an expression “To walk in beauty”, that I heard for the first time some years ago, but more recently has given me a deeper meaning.

Continue reading “To walk in beauty”

Att vandra i skönhet

Navajo land
Konstnär: Kevin Red Star

Det finns ett uttryck att “vandra i skönhet”, som jag för första gången hörde för några år sedan, men som nyligen har fått en djupare mening för mig.

Continue reading “Att vandra i skönhet”

Att hitta sin Ithaka

ithaca

I den gamla grekiska berättelsen av Homeros så skulle Odysseus efter kriget i Troja segla hem till sin hustru och sin födelseö Ithaka. Under denna resa, odyssé, som tog 10 år råkade Odysseus ut för en rad spännande äventyr innan han äntligen kom hem. Liksom för Odysseus kan den kreativa processen vara en lång och bitvis besvärlig, men ofta spännande, resa mot ett hägrande mål.

Continue reading “Att hitta sin Ithaka”

To find your Ithaka

ithaca

In the ancient Greek epic of Homer, Odysseus would after the war in Troy sail home to his wife and his birthplace, Ithaka. During this trip, Odyssey, which took over 10 years, Odysseus experienced a series of exciting adventures before he finally returned home. As for Odysseus, the creative process can be a long and sometimes difficult, but often exciting, journey towards a glorious goal.

Continue reading “To find your Ithaka”

%d bloggers like this: