To cultivate a beginner’s mind

Child ddimitrova

Life can be complex, frustrating, and hard to understand, and trying to always be in control is a futile exercise. Another approach is instead to cultivate an open mind which is free from all preconceptions and expectations. This is a state which the great Zen master Shunryu Suzuki has called the beginner’s mind.

In his book Zen mind, beginner’s mind, Suzuki writes “In the beginner’s mind, there are many possibilities; in the expert’s mind there are few”.

Continue reading “To cultivate a beginner’s mind”

Att odla ett nybörjarsinne

Child ddimitrova

Livet kan vara komplext, frustrerande och svårförståeligt, och att försöka att alltid ha full kontroll är meningslöst. Ett alternativt tillvägagångssätt är istället att odla ett öppet sinne som är fritt från alla förutfattade meningar och förväntningar. Det här är ett tillstånd som den store Zen-mästaren Shunryu Suzuki har kallade ett nybörjarsinne.

I sin bok Zen mind, beginner’s mind, skriver Suzuki ”I nybörjarens sinne finns det många möjligheter; I expertens sinne finns det få”.

Continue reading “Att odla ett nybörjarsinne”

%d bloggers like this: