Another out-of-the-box thinking challenge: “The quadrat problem”

Quadrate-problem

If you have managed to solve the nine-dot problem, you may want to dig into a new out-of-the-box thinking challenge.

The above figure is a quadrat (defined as rectangle with four equal sides and four 90-degree angles), which is defined by four dots.

Your task is to enlarge the quadrate to its double size by moving only two of the dots.

You can find the solution here

Also try the nine-dot problem

svensk_flagga This blog post in Swedish

 

Testa din förmåga att tänka utanför lådan med niopunktsproblemet

9-dot-problem

Niopunktsproblemet är ett klassiskt test på förmågan att tänka utanför lådan. Utmaningen är att rita fyra raka streck, som både förbinder varandra och går genom samtliga nio punkter.

När du väl har hittat lösningen, skulle jag vilja att du fundera på hur du skulle kunna dem med bara tre streck.

Men detta var bara uppvärmningen till den riktiga kreativa utmaningen. Kan du fundera ut hur detta skulle kunna gå till med endast ett streck?

I länken nedan kan du hitta lösningen till två de två första problemen, men också några förslag till lösningar på enstrecks-utmaningen. Om du skulle kunna komma på några fler förslag skulle jag uppskatta en kommentar (helst på lösnings-sidan och inte här).

Länk till lösningarna

Testa också kvadratproblemet

united-kingdom-flag-1- This blog post in English

Test your out-of-the-box thinking skills with the nine-dot problem

9-dot-problem

The nine-dot problem is a classical test on how to think outside the box.. The challenge is to draw four straight lines, connecting each other and all nine dots.

Once you have found the solution, I would like you to think on how to likewise, connect them with only three lines.

But this was only the warm-up. Now, I want to put you to a real creative test. How could this be done with only one line?

On the link below, you could find the solution two the first two problems, but also some out-of-the-box one-line solutions, but there may be more. If you could come up with any more suggestion, I’d appreciate a comment (preferably on the answer page and not here).

Link to the solutions

Also try the quadrate problem

svensk_flagga Det här blogginlägget på svenska